Hadisoan'alàlana

Tsy manana alalàna ianao hampiditra io rakitra io. Io ny antony (hampiditra io rakitra io):

Ny asa andramanao atao io dia voafetra amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrona Mpandrindra.